Wie zit er in de Medezeggenschapsraad (MR)?


 
Juf Minie Sigger  :
Lid personeelsgeleding
Voorzitter
 
Meester Bert Gerritsen  :
Lid personeelsgeleding
 
Ouder Bart van Groningen  :
Lid oudergeleding
(m.i.v. schooljaar 2017-2018)
 
Ouder Claudia Boensma  :
Lid oudergeleding
Secretaris
 


     
 

 


Hanneke van Groningen en Bert Gerritsen zijn tevens lid van de GMR

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).


Hanneke van Groningen treedt af na schooljaar 2016-2017.
Zie bijgaande brief.