Typisch Obs Deldenerbroek


Misschien vraagt u zich af: wat maakt deze school nu zo bijzonder,
waarom zou ik voor m'n kind voor deze school moeten kiezen?

 

Obs Deldenerbroek prikkelt kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken.
Naast de gebruikelijke lessen als rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde etc.
maakt uw kind al op jonge leeftijd kennis met ……
 
… Presentatie / Toneel
Zelfvertrouwen is een van de speerpunten van onze onderwijsvisie.
Het zelfvertrouwen van uw kind hangt nauw samen met het beeld dat het kind van zichzelf heeft en of een kind zichzelf durft te presenteren. Om het zelfvertrouwen van uw kind te verhogen leren we uw kind (individueel) een presentatie of spreekbeurt te houden en (in groepsverband) toneel te spelen, bijv. in de vorm van een musical.
 
… Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal is van groot belang in het onderwijs dat uw kind volgt ná de basisschool. Daarom laten wij uw kind al vanaf groep 1 kennis maken met Engelse woordjes.
Uiteraard is dit geen Cambridge English, maar spelenderwijs maakt uw kind zich Engelse woordjes eigen. Het niveau wordt ieder jaar iets hoger, zodat hij/zij in groep 8 al een leuk gesprek in het Engels kan voeren. De onderwijsmethoden die bij ons worden gevolgd is Take it easy en Hello World (groep 7 en 8).
 
… Computers
ICT, computers, mobiele telefonie, robotica, social media …. het is allemaal niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij bereiden uw kind voor op deze ontwikkelingen door deze op school toe te passen. De kinderen leren hoe en wanneer deze middelen ingezet worden, hoe hiermee om te gaan en hoe ze zelf eenvoudig kunnen programmeren (o.a. Mindstorm van Lego en Bee-bot voor groep 1 en 2).
Niet alleen de positieve aspecten, maar ook de negatieve kanten ervan (zoals spam en de gevaren van social media) brengen we onder de aandacht bij uw kind.
 
… Muziek
Regelmatig organiseren we muziekprojecten voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8.
Kinderen maken kennis met diverse muziekinstrumenten, muziekgenres en muziekstromingen.
 
… Diverse kunst- en cultuurvormen
Ook kunst en cultuur zijn aspecten die - in onze ogen - niet mogen ontbreken in het programma van het basisonderwijs. De leerlingen van Obs Deldenerbroek bezoeken regelmatig musea en kunstenaars worden uitgenodigd om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Soms geeft het vieze handjes en/of kleding, maar het draagt bij aan een brede ontwikkeling van uw kind.
 
… Verkeersles
In groep 7 en 8 krijgen leerlingen verkeersles. Onderdeel van deze lessen is een fietsencontrole.
De verkeerslessen worden afgerond met een heus verkeersexamen en - indien uw kind slaagt - een verkeersdiploma.
Vanaf schooljaar 2017/2018 worden verkeerslessen in een gewijzigde vorm aangeboden.
Hierover leest u te zijner tijd meer op deze website.
 
… Smaaklessen
Smaakt iets nu zoet, zuur, zout of bitter?
Uw kind leert tijdens de smaaklessen de diverse smaken te herkennen o.a. door zelf te koken op school. Daarnaast bestaan de smaaklessen uit informatie over gezonde voeding en waar komt het voedsel eigenlijk vandaan. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 maken ieder jaar zelfs een receptenboek.
Door de leerlingen wordt ook geschoffeld, bemest, geharkt en groenten geteeld in onze eigen moestuin.
 

Ook van belang om te weten …

 
Kind wordt gezien en gehoord
De kleinschaligheid van onze school stelt ons in staat uw kind te zien en te horen; als individu en in groepsverband. Heeft uw kind moeite het tempo of niveau te halen, dan wordt dit spoedig door ons team opgemerkt. Is uw kind daarentegen een hoogvlieger of een zogenaamde "plus leerling" dan schakelen we voor hem/haar een tandje bij, zodat ook deze leerling voldoende wordt uitgedaagd.
 
Bibliotheek
De school beschikt over een eigen bibliotheek met een uitgebreide en actuele voorraad kinderboeken. Van prentenboeken voor de kleuters tot o.a. informatieve boeken en spannende detectives voor leerlingen van groep 8.
U ziet het; er is voor elk wat wils.
De boekenvoorraad wordt in samenwerking met Bibliotheek Hof van Twente regelmatig vervangen en actueel gehouden.
 
Rust, Ruimte, Respect en Relatie
De landelijke ligging van de school brengt een groot aantal positieve aspecten met zich mee.
Niet alleen is het buitengebied een inspirerende omgeving met mooie natuur en veel ruimte.
Ook de omgangsvormen hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van de leerlingen.
Jong en oud spelen met elkaar en zorgen voor elkaar. Er wordt met respect met elkaar omgegaan.
De driehoeksrelatie School - Ouders - Leerlingen is zeer hecht; er wordt nauw samengewerkt.
Ook als het gaat om buitenschoolse activiteiten, die veelvuldig georganiseerd worden.
 
Ouderbijdrage
Ouders van leerlingen van Obs Deldenerbroek hoeven geen jaarlijkse ouderbijdrage te betalen.
De diverse activiteiten waaraan uw kind deelneemt worden gefinancierd uit de opbrengst van de inzameling van oud papier en kleding. Voor de activiteiten in de maand december wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor schoolreisje en kamp (leerlingen groep 6 t/m 8) wordt eveneens een bijdrage verwacht; deze varieert van € 12,50 tot € 40,-- (afhankelijk van bestemming en duur).


Klik HIER voor het infoblad met onze speerpunten.