Tussenschoolse Opvang (TSO)


De TSO (het zogenaamde "overblijven tussen de middag") is beschikbaar voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
Alle leerlingen van Obs Deldenerbroek verblijven en eten tussen de middag op school.

Tijdens de lunchpauzes zijn twee - hiervoor opgeleide - ouders aanwezig om toezicht te houden tijdens
het eten (van 12.00 tot 12.20 uur) en het spelen op het schoolplein of bij slecht weer in de overblijfruimte
(van 12.20 tot 13.00 uur).

De ouderbijdrage hiervoor bedraag € 1,25 per keer.
U kunt een 10-strippenkaart voor 10 keer overblijven kopen ad. € 12,50.
Als de kaart op is krijgt uw kind een briefje mee in zijn/haar broodtrommel.
Het geld kunt u contant betalen aan één van de overblijfmoeders of aan de leerkracht.

Ook is het mogelijk een jaarabonnement te nemen.
U betaalt dan € 120,00 per kind voor het hele schooljaar.
U kunt het bedrag vóór 20 september van het schooljaar overmaken
op rekeningnummer: NL94 RABO 031.33.73.450
ten name van: Stichting Ouders Obs Deldenerbroek 
onder vermelding van: overblijf + de naam van uw kind.

Het reglement voor het overblijven is als volgt:
  1. Brood, fruit en drinken (melk- of fruitdranken) neemt het kind zelf mee (kan in de koelkast van school).
  2. Gelieve geen snoep mee te geven.
  3. Om 12.00 uur begeleidt de leerkracht de leerlingen naar buiten of naar de overblijfruimte.
  4. Wij eten pas als iedereen aan tafel zit.
  5. Wij wachten met van tafel gaan tot iedereen het eten op heeft.
  6. Tijdens het eten wordt niet opgeruimd, dit gebeurt pas bij het van tafel gaan.
  7. Kinderen uit groep 4 t/m 8 maken de tafels schoon en vegen de vloer.
  8. Vanaf 12.20 uur wordt (buiten) gespeeld.
  9. Om 12.45 uur wordt samen opgeruimd en neemt een leerkracht het toezicht over.
  10. Vanaf 12.45 uur kunnen ook de andere leerlingen op het plein komen.

De overblijfouders zullen leerlingen aanspreken op verkeerd gedrag.
Eventueel overleggen ze met de aanwezige leerkrachten en - zo nodig - wordt er met de ouders contact opgenomen.

Niet genuttigd eten en/of drinken gaat altijd weer terug in de broodtrommel.
Er wordt geen eten weggegooid. Zo houdt u controle op wat uw kind eet en drinkt.

Zijn er bijzonderheden, waarvan de overblijfouders op de hoogte moeten zijn?
Ellen Morsink is hiervoor uw aanspreekpunt; Ellen is te bereiken via telefoonnummers:
(074) 376 14 44 en (06) 288 95 28.

De overblijfouders zijn dit schooljaar:
 
Maandag  Janneke van Andel en Ria Voorthuis
Dinsdag Nicole Heuten en  Esther Bakker
Donderdag  Anke Witbreuk en Rianne Vrugteman
Vrijdag Hanneke van Groningen en Ellen Morsink

 
Meer informatie over de TSO kunt u lezen in de schooljaargids.