MR en OR


MR staat voor Medezeggenschapsraad.

Lees hier meer over de MR.
OR staat voor Ouderraad.

Lees hier meer over de Ouderraad.