Aanmelding leerling


Het team van Obs Deldenerbroek heeft een nadrukkelijke voorkeur voor persoonlijk contact.
Daarom verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak
om uw zoon of dochter aan te melden bij onze school of om hierover vooraf informatie in te winnen.

Het telefoonnummer vindt u op onze contactpagina.Vierjarigen
ls uw kind 3 jaar en 10 maanden oud, dan kan hij/zij al een paar dagen op de basisschool komen wennen.
Dit mag gedurende maximaal 5 dagen.
Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve dagen of ervoor kiezen de kennismakingsperiode korter
te laten duren. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden.

In de Schoolgids leest u meer hierover.Tussentijdse instroom en aanmelding 
Een verzoek van aanmelding kan ook midden in het schooljaar plaatsvinden; denk hierbij aan verhuizing
of wanneer een kind "vast loopt" op een andere school.
 
Ook voor tussentijdse instroom en aanmelding verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur
van de school. Ook deze procedure vindt u in de Schoolgids.