Juni

DATA
Woensdag 25 juni Musical groep 6,7,8
Donderdag 26 juni Musical groep 6,7,8
Maandag 30 juni Rapport 3 mee
Donderdag 3 juli Afscheid groep 8
Vrijdag 4 juli Laatste schooldag
Maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus Zomervakantie
Maandag 18 augustus Eerste schooldag
 
*Kijk ook op de website in de agenda, hierin staan alle geplande activiteiten al vermeld!
 
ALGEMENE INFORMATIEAVOND
Op maandagavond 1 september 2014 organiseren wij een algemene informatieavond samen met de MR en de OR. Alle belangrijke informatie van de groepen en van de school in het algemeen wordt dan verteld.
Van ieder gezin moet er minimaal één ouder aanwezig zijn. Als u niet aanwezig bent mist u alle belangrijke informatie! De avond begint om 20.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging en het programma.
 
ZOMERLEZEN
Lezen in de vakantie is erg leuk en ontzettend belangrijk! Op woensdag 2 juli krijgen de leerlingen boeken mee naar huis die ze in de zomervakantie mogen lenen om te lezen!

Een aanrader is de "VakantieBieb-app". Op die manier kun je e-books lezen op een tablet. Vanaf 1 juli t/m 31 augustus staat de App in de App Store en Google Play Store. Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl
 
LEESHULP
Het afgelopen schooljaar hebben we gebruik kunnen maken van leeshulp! Hartelijk dank voor de hulp en inzet! Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar hulp bij het lezen. Wilt u wekelijks van 8.30 uur tot
9.00 uur helpen? Geef u dan voor de zomervakantie op via directie@deldenerbroek.nl
 
LEESCOORDINATOREN
Juf Minie en juf Marjolein zijn geslaagd voor de cursus leescoördinator! Van harte gefeliciteerd. We beschikken nu over drie geschoolde leerkrachten op het gebied van lezen. Naast juf Minie en juf Marjolein is juf Adriana leescoördinator.
 
DIPLOMA BEWEGINGSONDERWIJS
Meester Bert heeft de opleiding voor bewegingsonderwijs met succes afgerond! Van harte gefeliciteerd!
 
PROJECT VOEDSELBANK
In de week van 10 t/m 13 juni hebben we met alle 12 scholen meegedaan met een project van de voedselbank. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
NIEUWE LEERLINGEN
In groep 1 is Marlein Borre bij ons op school gekomen. Volgend schooljaar komen Femke Boensma
(in groep 5) en Jelmer Boensma (in groep 4). We wensen hen veel plezier en succes!
 
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
In mei/juni hebben we een oudertevredenheidspeiling gehouden. Het verslag zal na de zomervakantie in het team en in de MR worden besproken. Naast kleine aandachtspunten is de conclusie dat ouders zeer tevreden zijn over school. Een verslag van de enquête is in te zien op school. Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van de enquête en de opmerkingen die u heeft geplaatst.

BABYNIEUWS
Meester Maarten en Maaike verwachten eind augustus 2014 hun tweede kind! Met Maaike en de baby gaat tot nu toe alles goed!
 
ONDERWIJSINHOUDELIJK NIEUWS
We werken nu bijna een schooljaar met onze nieuwe rekenmethode Pluspunt. In het team hebben we dit schooljaar herhaaldelijk over de voortgang van de methode gesproken. De ervaringen zijn zeer positief. De inhoud is sterk en de structuur van werken prettig. Het digitaal af nemen van de toetsen levert waardevolle informatie op!
 
PILOT RIJKSMUSEUM ENSCHEDE
Het afgelopen schooljaar hebben we samengewerkt met het Rijksmuseum in Enschede. De uitwerking hiervan was te zien tijdens onze projectweek "Kunst" in maart 2014. Volgend schooljaar krijgt dit een vervolg! Samen met een medewerker van het museum gaan we kijken naar de doorgaande lijn en inhoud van onze lessen handvaardigheid. Wij vinden creativiteit, kunst en cultuur erg belangrijk!
 
SCHOOLTUIN
Tijdens de aanpak van het terrein rond de school is onze schooltuin aangepakt. We beschikken nu over meer ruimte om groente en planten te verbouwen! Heeft u al eens gekeken naar de tuin? Zo nee, het is zeker de moeite waard om eens te kijken wat er allemaal in staat.
 
OPENING ESBROOK, SCHOOL EN PEUTERSPEELZAAL
Op vrijdag 25 april was de (her)opening van ons gebouw. Wat een prachtige nieuwe ruimtes! Het terrein rond de school heeft een metamorfose ondergaan, de aanblik is schitterend!
 
Het was een schitterende dag! De ochtend hebben we een speurtocht in de omgeving gehad met alle groepen. Dat was heel geslaagd. Hierna volgde een heerlijke lunch die door de OR was voorbereid, waarvoor onze dank!
 
De middag stond in het teken van de (her)opening. De vlaggen voor school werden onthuld, gevold door het op laten van ballonnen (met wedstrijdkaart) door onze leerlingen en kinderen van de peuterspeelzaal. Er zijn inmiddels een aantal kaarten terug op school. Alle kaarten komen uit het noorden van Friesland (omgeving Leeuwarden/Drachten). Op de Meesters en Juffendag is de winnaar bekend gemaakt, Maurits van Groningen! Van harte gefeliciteerd.